Hledáme mzdovou účetní s komunikativní angličtinou a znalostí SAP. Nástup možný ihned.

Cesta ke spokojenému a loajálnímu zaměstnanci

Přáním každého zaměstnavatele je mít spokojené zaměstnance, které jejich práce baví a naplňuje. Tato cesta začíná náborem vhodného kandidáta, ale rozhodně tam nekončí. Udržet si skvělé lidi a získat jejich loajalitu je zcela podstatné. Jenže jak na to? Jedním z důležitých předpokladů úspěchu je umět své zaměstnance správně motivovat.

O motivaci už toho bylo napsáno mnoho. Obecně platí, že správně motivovaný zaměstnanec rovná se výkonnější zaměstnanec a větší opora pro firmu. Lidé si často myslí, že je to všechno o penězích. Ale adekvátní mzda a benefity nejsou dnes brány jako bonus, nýbrž jako samozřejmost. Všeobecně je dobré vycházet z Maslowovy pyramidy potřeb (A.H.Maslow, americký psycholog, který definoval ve 40. letech minulého století hierarchii lidských potřeb).

Být dobře zaplacen za odvedenou práci je základ. Samo o sobě to ale nestačí. Motivace by měla být do jisté míry individuální a nemůžeme ji generalizovat. Jsou lidé, které motivuje jen výše platu, některé hlavně výsledky a výkon, pro jiné je důležitá atmosféra na pracovišti. Je tu několik bodů, které bychom neměli přehlížet:

  • Úplným základem, často podceňovaným, je obyčejné „prosím“ a “děkuji“. Mělo by být samozřejmostí umět své zaměstnance ocenit za dobře odvedenou práci a to nejlépe veřejně
    a hlavně včas.
  • Lidé následují někoho, komu věří, být leaderem není snadné. Je důležité být sám motivovaný, jít lidem příkladem, být k nim otevřený a upřímný, zajímat se a najít si na ně čas.
  • Člověku se lépe pracuje pro společnost, které důvěřuje a které rozumí. Zaměstnanci chtějí znát vizi, cíle i výsledky svého zaměstnavatele.
  • Podstatná je i náplň práce, míra kreativity a samostatnosti, která je nám svěřena, možnost osobního rozvoje i kariérního růstu, nezbytná je i zpětná vazba a to jak pozitivní, tak konstruktivní.
  • Stanovit jasná pravidla a řád, odměňovat a oceňovat zaměstnance, kteří si to opravdu zaslouží, umět také podpořit ty, kteří jsou na správné cestě.
  • Vytvořit příjemné pracovní prostředí, lidé tráví v práci opravdu hodně času, není tedy od věci, aby se do práce těšili.

Při snaze motivovat své zaměstnance je také potřeba přemýšlet nad tím, co lidi demotivuje
a vyhnout se tomu. Mohou to být např. špatná anebo vůbec žádná komunikace od vedení
či zatajování podstatných informací; nespravedlivé odměňování lidí, kteří si to nezaslouží,
a nevšímavost k dobrým výsledkům; chaos a nejasná pravidla na pracovišti, která efektivitu práce spíše sráží a samozřejmě mnoho dalších.

Smutným faktem je, že řada zaměstnavatelů se dozví o nespokojenosti svých podřízených
až v okamžiku, kdy jim leží výpověď na stole. A přitom cesta od rozhodnutí dát výpověď
až k samotné realizaci často nebývá nijak krátká. Jak tomu předejít? Mluvíte se svými pracovníky, znáte je? Nemáte náhodou v týmu skrytý talent, který jen stačí odhalit? A co Vám v tom brání? Nedostatek času? Neochota? Zamyslete se nad tím, je zbytečné přijít o šikovného člověka jen proto, že jste si nenašli chvilku poznat lépe své lidi.

Vést společnost je velmi náročná práce, která s sebou přináší také velkou zodpovědnost a to jak k finančním výsledkům, tak k lidem. Opravdu jste připraveni vzít na sebe takovou míru zodpovědnosti?

Autor: Martina Brodská