Psychodiagnostika

Psychodiagnostika je souborem psychologických metod, které umožňují odborné posouzení jednotlivých schopností a osobnostních rysů kandidátů nebo stávajících zaměstnanců.

Psychodiagnostické testy pomohou zhodnotit sociální schopnosti a dovednosti, osobnostní a pracovní charakteristiky (emocionalitu, vztah k lidem, odolnost vůči zátěži) Vašich zaměstnanců nebo kandidátů. Umožňují posoudit, pro jakou práci se testovaná osoba hodí více a pro jakou méně, pomáhají identifikovat její růstový potenciál, silné a slabé stránky. Umožňují také objektivní a měřitelné srovnávání testovaných osob vzhledem k vybraným kritériím. V návaznosti na jejich výsledky lze stanovit optimální zařazení do firemní struktury.

Jaké testovací metody používáme?

 • Výkonové testy
 • Osobnostní dotazníky
 • Projektivní metody

Pro jednotlivou diagnostiku vždy sestavíme soubor konkrétních metod dle požadovaného výstupu a požadované komplexnosti psychologického posudku. Rozsah diagnostiky závisí na účelu, pro který je určena, a je vhodné jej stanovit v závislosti na úrovni pracovní pozice daného zaměstnance nebo uchazeče. Diagnostika je prováděna vždy kvalifikovaným psychologem formou standardizovaných testů v kombinaci s  osobními rozhovory. Výstupem je komplexní interpretace a doporučení vztahující se k zadání.

On-line psychodiagnostika

Vstoupit do on-line testu

Výhody:

 • rychlost (časová náročnost cca 35 min.)
 • prvotní standardizované zhodnocení osobnostního a výkonového potenciálu uchazečů
 • okamžitá dostupnost výstupní zprávy

Před vstupem na přihlašovací stránku do online testu přes tento link si ověřte, že máte platný vstupní kód, případně si jej vyžádejte od kontaktní osoby níže.

Možnosti využití psychodiagnostiky:

 • Analýza manažerského potenciálu
 • Pomocný nástroj při náboru nových zaměstnanců
 • Součást Assessment Centre/Development Centre
 • Zhodnocení možností rozvoje stávajících zaměstnanců
 • Identifikace talentů v organizaci

Zaujaly Vás naše služby? Kontaktujte nás!

Mgr. Richard Mazúr

Mgr. Richard Mazúr

mazur@skyselect.cz

Zaměřuje se na vyhledávání kandidátů v oblasti FMCG, financí, marketingu a stavebnictví. Má rozsáhlé zkušenosti s organizací Assessment center, Development center a outplacementem.