Hledáme mzdovou účetní s komunikativní angličtinou a znalostí SAP. Nástup možný ihned.

Rozvojové programy

Development Centre je efektivní a kvalitní metoda pro rozvoj zaměstnanců, identifikaci jejich vzdělávacích potřeb a rozpoznání talentů ve Vaší společnosti. Jedním ze základních požadavků na organizaci Development Centre je zlepšení výkonnosti a posílení motivovanosti zaměstnanců.

Development Centre je založeno na metodách pozorování účastníků v různých situacích. Design Development Centre je podobně jako u Assessment Centre kombinací případových studií, rolových her a skupinových a individuálních modelových pracovních situací. Tyto metody navrhujeme, tak aby co nejvíce odpovídaly skutečnosti, aby byly co nejvíce realistické. Účastnící jsou vystaveni podmínkám a situacím, které jsou hodně podobné těm, se kterými se setkávají během výkonu své práce. V rámci Development Centre pracujeme kromě aktuální úrovně pozorovaných osobnostních a výkonových předpokladů také s potenciálem jednotlivých účastníků.

Development Centre se mohou účastnit jak jednotlivci, kteří ve společnosti zastávají podobné pozice (např. manažeři), tak i celé týmy, kdy lze na základě výsledků zvolit adekvátní způsob řízení celého týmu, a také zajistit, aby každý člen týmu dostal příležitost plně využívat svých schopností.

Možnosti využití Development Centre:

  • Součást vzdělávání zaměstnanců
  • Rozvoj manažerských kompetencí
  • Tvorba efektivních pracovních týmů
  • Trénink manažerských dovedností a týmové práce
  • Identifikace dalšího potenciálu účastníků

Nejdůležitější částí je pro nás zpětná vazba. Efektivní zpětná vazba je zaměřená na zhodnocení silných stránek a rozvojových potřeb a slouží jako motivace pro změnu chování/jednání v budoucnosti. Obsahuje také konkrétní podněty k dalšímu rozvoji jednotlivých účastníků.

Samotné DC pro nás proto nikdy nekončí předáním závěrečné zprávy. Na jejím základě nastavíme společně s vedením společnosti konkrétní akční plán dalšího kariérního rozvoje pro jednotlivé účastníky (koučink, mentoring, školení manažerských dovedností…), můžeme se také dále podílet na jeho realizaci.

Zaujaly Vás naše služby? Kontaktujte nás!

Mgr. Richard Mazúr

Mgr. Richard Mazúr

mazur@skyselect.cz

Zaměřuje se na vyhledávání kandidátů v oblasti FMCG, financí, marketingu a stavebnictví. Má rozsáhlé zkušenosti s organizací Assessment center, Development center a outplacementem.