https://skyselect.cz/volne-pozice/interni-procesni-auditor-ka/

Osobnostní diagnostika

Osobnostní diagnostika je souborem psychologických metod, které umožňují odborné posouzení jednotlivých schopností a osobnostních rysů kandidátů nebo stávajících zaměstnanců.

Osobnostní diagnostické testy pomohou zhodnotit sociální schopnosti a dovednosti, osobnostní a pracovní charakteristiky (emocionalitu, vztah k lidem, odolnost vůči zátěži) Vašich zaměstnanců nebo kandidátů. Umožňují posoudit, pro jakou práci se testovaná osoba hodí více a pro jakou méně, pomáhají identifikovat její růstový potenciál, silné a slabé stránky. Umožňují také objektivní a měřitelné srovnávání testovaných osob vzhledem k vybraným kritériím. V návaznosti na jejich výsledky lze stanovit optimální zařazení do firemní struktury.

Jaké testovací metody používáme?

  • Výkonové testy
  • Osobnostní dotazníky
  • Projektivní metody

Pro jednotlivou diagnostiku vždy sestavíme soubor konkrétních metod dle požadovaného výstupu a požadované komplexnosti psychologického posudku. Rozsah diagnostiky závisí na účelu, pro který je určena, a je vhodné jej stanovit v závislosti na úrovni pracovní pozice daného zaměstnance nebo uchazeče. Diagnostika je prováděna vždy kvalifikovaným psychologem formou standardizovaných testů v kombinaci s  osobními rozhovory. Výstupem je komplexní interpretace a doporučení vztahující se k zadání.

On-line Osobnostní diagnostika

Jsme exklusivním partnerem spol. Thomas International, který je více než 30 let celosvětově využívaným systémem objektivních manažerských systémů a nástrojů pro hodnocení lidí, které manažerům pomáhají vybírat, udržet si a rozvíjet zaměstnance.

Každoročně je prováděno více než 1,5 milionu hodnocení, při kterých se zjišťuje preferované pra-covní chování, osobnostní rysy, schopnosti, výkonnost a potenciál pro další rozvoj.

V současné době je metoda Thomas používány ve více než šedesáti zemích, v ČR od roku 1993. Testy jsou dostupné v 56 různých jazycích.

Systém Thomas umožňuje získat přehled o osobnostních předpokladech kandidátů i stávajících zaměstnanců se zaměřením na řadu specifických oblastí důležitých pro jejich pracovní výkon, rozvoj a stabilitu, výkonnost týmů a celé organizace. Hodnocení systému Thomas lze využít v HR procesech od vyhledávání zaměstnanců, třídění, integraci, rozvoj a plánování nástupnictví, umísťování a optimalizaci v rámci přesunů i při tvorbě projektových týmů.

Více ZDE

Možnosti využití osobnostní diagnostiky:

  • Analýza manažerského potenciálu
  • Pomocný nástroj při náboru nových zaměstnanců
  • Součást Assessment Centre/Development Centre
  • Zhodnocení možností rozvoje stávajících zaměstnanců
  • Identifikace talentů v organizaci

 

Zaujaly Vás naše služby? Kontaktujte nás!

Mgr. Richard Mazúr

Mgr. Richard Mazúr

mazur@skyselect.cz

Zaměřuje se na vyhledávání kandidátů v oblasti FMCG, financí, marketingu a stavebnictví. Má rozsáhlé zkušenosti s organizací Assessment center, Development center a outplacementem.